+421 (0) 944 365 165

triangle
About Us

O spoločnosti

O spoločnosti

Firma ProfiClima s.r.o. vznikla v roku 2013 a stala sa členom rozrastajúcej sa siete predajcov tieniacej techniky. Tieniacej technike sme sa začali venovať v roku 2011. Máme už viac ako 8 ročné skúsenosti v oblasti tienenia.

Naša firma Proficlima s.r.o. ponúka konečnému spotrebiteľovi predaj a profesionálnu montáž všetkých typov žalúzií, roliet a markíz pre interierové aj exterierové tienenie . Čoraz žiadanejšia je vonkajšia forma tienenia, a z tohto dôvodu sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku aj o vonkajšie žalúzie a rolety.

Dizajnéri a projektanti pravidelne prinášajú nové a nové riešenia, zvyšujú svoje požiadavky, a preto neustále sledujeme aktuálne trendy, a podľa toho prispôsobujeme náš sortiment. Každoročne pridávame do ponuky minimálne jednu originálnu novinku, ktorú v konkurenčných firmách nenájdete.

Široký sortiment, časté inovácie, množstvo originálnych noviniek, to všetko kladie vysoké nároky na našich zamestnancov. Pravidelne ich vzdelávame teoretickými i praktickými školeniami v tom zmysle, aby vedeli poskytnúť služby na najvyššej úrovni.

Firma ProfiClima s.r.o. od začiatku svojej existencie ponúka sortiment a služby v maximálne možnej kvalite, čo je zabezpečené výhradne najlepšími dodávateľmi v rámci Európy. Tým prinášame našim zákazníkom spoľahlivé výrobky s dlhotrvajúcou životnosťou.


Informácie o ochrane osobných údajov

Tieto informácie poskytujú prehľad o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celý dokument Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES


 

Novinky

Naša ponuka

  • Predaj tieniacej techniky
  • Návrh a poradenstvo tieniacej techniky
  • Zameranie
  • Montáž
  • Doprava
  • Záručný a pozáručný servis